تولد

ديروز روز خوبی برای واحد ما بود چون يک نفر به خانواده واحد کامپيوتر اضافه شد آقای محمد جواد شاملوی عزيز يکی از بهترين دوستانم و همکارعزيزم صاحب فرزند پسر شد که هنوز معلوم نيست اسمش را چی می خواد بزاره خودش ميگه يزدان خانوادش ميگن محمدحسن ، راستشو بخوايد شيرينی توپی خورديم جای شما خالی . گفتم از طريق اين لينک به او و خانواده محترمش تبريک بگم اينجا از آقای طالبی و آقای رجبی دو تا از بهترين همکاران که به حق مثل برادرم اونها را دوست دارم می خوام که دستی بالا بزنند که ديگه داره دير مي شه حميد رضا محمدی با تو هم هستم دير شد ببينم امسال چند تا عروسی افتاديم .

یک نظر درباره “تولد” داده شده است.

  1. خسروبیگی گفته :

    خودت چی ؟

    [پاسخ]

نظر بدهید