نصایح امام علی(ع)

ثابت ماندن در راه خدا و اسلام ، دل نبستن به دنیا و زندگی دنیایی و گمراه نشدن در مقابل لذت های دنیایی، مقابله با خشم واستمرار بر صداقت و راستی ، کار کردن برای آخرت ، مقابله با ستمگران و پشتیبانی از ستمدیدگان، پیروی از خدای متعال، جلوگیری از تبعیض و قوی کردن برابری و برادری، ترس از خدا برای پرداختن به مسائل یتیمان ،دقت در ارتباط با همسایگان، باقی ماندن با قرآن ، ترس از خدا در هنگام و حالات عبادت ، پافشاری در جهاد در راه خدا، و در نهایت نریختن خون برادر دینی مسلمان و ….لطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون