سه پند از شیطان

مقاله بعدی را بخوانید:

"پیرمرد و خزان"

مقاله قبلی را بخوانید:

"مادر روزت مبارک"

سه پند از شیطان

درعمومی | یک دیدگاه

شیطان به حضور حضرت موسی آمد و گفت : آیا می خواهی به تو هزار و سه پند دهم ؟

موسی گفت : آنچه تو می دانی من بیشتر می دانم و نیازی به پند تو ندارم .

در همین حال جبرئیل وارد شد و عرض کرد : ای موسی خداوند می فرماید هزار پند او فریب است اما سه پند او را بشنو . موسی به شیطان گفت : سه پندت را بگو . شیطان گفت :

1-چنانچه در خاطرت انجام دادن کار نیکی را گذراندی ، برای انجام آن شتاب کن و گرنه تو را پشیمان می کنم .

2-اگر با زنان بیگانه و نامحرم نشستی ، غافل از من مباش که تو را به گمراهی وادار می کنم .

3-چون خشم و غضب بر تو مستولی گشت جای خود را عوض کن و گرنه فتنه به پا می کنم

یک نظر "سه پند از شیطان"

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow