سه پند از شیطان

شیطان به حضور حضرت موسی آمد و گفت : آیا می خواهی به تو هزار و سه پند دهم ؟

موسی گفت : آنچه تو می دانی من بیشتر می دانم و نیازی به پند تو ندارم .

در همین حال جبرئیل وارد شد و عرض کرد : ای موسی خداوند می فرماید هزار پند او فریب است اما سه پند او را بشنو . موسی به شیطان گفت : سه پندت را بگو . شیطان گفت :

۱-چنانچه در خاطرت انجام دادن کار نیکی را گذراندی ، برای انجام آن شتاب کن و گرنه تو را پشیمان می کنم .

۲-اگر با زنان بیگانه و نامحرم نشستی ، غافل از من مباش که تو را به گمراهی وادار می کنم .

۳-چون خشم و غضب بر تو مستولی گشت جای خود را عوض کن و گرنه فتنه به پا می کنملطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون