مادر

مقاله بعدی را بخوانید:

"لوگوی های گوگل"

مقاله قبلی را بخوانید:

"راز اعداد"

مادر

درعمومی | یک دیدگاه

M-O-T-H-E-R
M is for the million things she gave me,
O means only that she’s growing old,
T is for the tears she shed to save me,
H is for her heart of purest gold;
E is for her eyes, with love-light shining,
R means right, and right she’ll always be,
Put them all together, they spell “MOTHER,”
A word that means the world to me.

مادر براستی کسی است که ميليون چيز رو به ما هديه داده ، ما را بزرگ کرده و قطرات اشک فراوان برای نگهداری ما ريخته قلب او مانند طلا خالص و پاکه، چشمانش درخشان به روشنی عشقه و پر از نوره و نشاندهنده راه راست و درسته .تمامی اين کلمات می تونه مادر را بسازه کلمه ای که تمامی هستی منه

یک نظر "مادر"

  • for you

    • 31 اردیبهشت 1385, 13:13

    مادر یگانه موجودیست که سیل دردهای مارا تا قطره آخر میپذیرد وطغیان نمیکند

    [پاسخ]

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow