سابقه کاربران گروه لاگ – ۳ شهریور ۱۴۰۱

یادگاری


آخر و آغاز

یادمون باشه دنیا گرده ، هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی شاید در نقطه آغاز باشی.


آسیاب بادی

باد که می وزد بعضی در مقابل آن دیوار می سازند و بعضی آسیاب بادی.


خدایا! چرا من؟

این ورزشکار خارجی سخن نغزی گفته است:  


چند ایرانی موفق

نگاهی به فایل ضمیمه بیندازید. چند ایرانی در کشورهای خارجی! IRANIAN, in foreign contry.doc


درسی از پروانه

به محتوای این کلیپ جالب توجه کنید و آنرا برای دوستانتان بفرستید. Butterfly.pps


Bank_account_of_life

این کلیپ زیبا را ببینید. Bank_account_of_life.pps