دلشوره

دوباره یاد تو و آسمان بارانی
غم و شکایت و دلشوره های پنهانی
صدای ساعت و گلدان زرد شیدایی
و دلبری که نمی آیید به مهمانی
فرشته ای که زند پر به سوی خسته دلان
ولی نهفته چهر به سیمای پاک انسانیلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون