پیش چشمت داشتی شیشه کبود …

انسان زاویه دید محدود و معیوبی دارد. اگر در زمان خود، هزار هنر دارند، گذر زمان نشان داده‌است که پوچ بوده‌اند و درصد برداشت‌های غلطشان، بسیار بیشتر بوده است. حتی درجه قداست آنها این ضعف ذاتی ایشان را جبران‌ نمی کند. البته بحث اندیشه‌ها و ایده‌ها جداست. مگر عمری بر اندیشه ای گذشته باشد، و […]


پیک شادی

پریروز عصر ساعت ۴ پیک هامون را دادند و دیگر تا سیزده بدر مدرسه نمیریم. من چند صفحه از پیکم را نوشتم. این چیزها را هم خودم تایپ کردم.


انسان….

سپاس و ستایش شایسته پروردگاری است که جمیع گویندگان توانایی مدح و ثنایش را ندارند و شمارشگران عاجز از شمارش نعمتها و بخشش های اویند و کوشندگان از توانایی ادای حق نعمتش بی بهره . آفریدگاری که نهایتی برای صفتش نیست و مقید به صفتی ثابت نمی گردد و برایش زمانی تعیین شده نیست . […]


دعا….

یک نفر دلش شکسته بود توی ایستگاه استجابت دعا منتظر نشسته بود منتتظر،ولی دعای او دیر کرده بود او خبر نداشت که دعای کوچکش توی چار راه آسمان پشت یک چراغ قرمز شلوغ گیر کرده بود * او نشست و باز هم نشست روزها یکی یکی از کنار او گذشت * روی هیچ چیز و […]


نصایح امام علی(ع)

ثابت ماندن در راه خدا و اسلام ، دل نبستن به دنیا و زندگی دنیایی و گمراه نشدن در مقابل لذت های دنیایی، مقابله با خشم واستمرار بر صداقت و راستی ، کار کردن برای آخرت ، مقابله با ستمگران و پشتیبانی از ستمدیدگان، پیروی از خدای متعال، جلوگیری از تبعیض و قوی کردن برابری […]


جمکران

مسجد جمکران میعادگاه عاشقان و دل شکستگانی است که از دور و نزدیک برای دیدن مولای خود می آیند،مشتاقان و عاشقانت برای زیارت تو ساعتها راه را از داخل و خارج کشور پیموده بودند .پیروان واقعی تو مردمی با لباسهای مندرس و چروکیده اند مردانی با دستانی ترک خورده زنانی با صورتهای گریان و خسته […]


تا شقایق هست….