به کوروش چه خواهیم گفت؟

به کوروش چه خواهیم گفت؟ اگر سر بر آرد ز خاک اگر باز پرسد ز ما چه شد دین زرتشت پاک چه شد ملک ایران زمین کجایند مردان این سرزمین به کوروش چه خواهیم گفت؟ اگر دید و پرسید از حال ما چه کردید بُرنده شمشیر خوش دستتان کجایند میران سر مستتان چه آمد سر […]


انسان….

سپاس و ستایش شایسته پروردگاری است که جمیع گویندگان توانایی مدح و ثنایش را ندارند و شمارشگران عاجز از شمارش نعمتها و بخشش های اویند و کوشندگان از توانایی ادای حق نعمتش بی بهره . آفریدگاری که نهایتی برای صفتش نیست و مقید به صفتی ثابت نمی گردد و برایش زمانی تعیین شده نیست . […]


هفت گناهی …

هفت گناهی که بخشودنی نیستند عنوان میدان مرکزی شهر نورنبرگ آلمان . عکسی که دوست عزیزم آقای باقری ازطریق ایمیل برایم ارسال کرده اند البته کیفیت عکس بالا بود سعی کردم برای لود شدن بهتر کوچکش کنم .


یک روز زمستانی

امروز اولین روز زمستانی البته اونم از نوع پربرفش توی اراک بود روزهای قبلی برف چست و چابکی اومده بود و اما برف امروز و دیشب اساسی زمین رو سفید پوش کرد . راستش بعضی اوقات که مزایا و معایب بارش برف را با هم مقایسه می کنم می بینم معایبش از مزایاش بیشتر ، […]


خدایا…

پروردگارا … در جان من آزادگی ،در روح من بی نیازی بگذار ،در قلبم اطمینان ، در کارهایم یک رنگی ، در چشمم نور، و در دینم روشن بینی


ژرفتر بیاندیشیم

ژرفتر بیاندیشیم شاید که عمل کنیم: آیا می دانید که : تفاوت کشورهای ثروتمند و فقیر، تفاوت قدمت آنها نیست؟ زیرا برای مثال کشور مصر بیش از ۳۰۰۰ سال تاریخ مکتوب دارد و فقیر است! اما کشورهای جدیدی مانند کانادا، نیوزیلند، استرالیا که ۱۵۰ سال پیش وضعیت قابل توجهی نداشتند اکنون کشورهایی توسعه‌یافته و ثروتمند […]


هنوز هم …

ساعتی از عاشقی سالی از  انتظار عادتی  از مهر سکوتی از حیا دستی تا آسمان امیدی به معبود اشکی از غم دلی شکسته هنوز هم جمعه ها برایم رنگ تو را دارد…