پیش چشمت داشتی شیشه کبود …

انسان زاویه دید محدود و معیوبی دارد.

اگر در زمان خود، هزار هنر دارند، گذر زمان نشان داده‌است که پوچ بوده‌اند و درصد برداشت‌های غلطشان، بسیار بیشتر بوده است.

حتی درجه قداست آنها این ضعف ذاتی ایشان را جبران‌ نمی کند.

البته بحث اندیشه‌ها و ایده‌ها جداست.
مگر عمری بر اندیشه ای گذشته باشد، و خرد جمعی پسندیده و (بقول الهی قمشه‌ای) خرد جاویدان تأییدش کرده باشد.لطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون