ده فرمان برای حرمت بخشیدن به خویشتن

با آنان که موجب می شوند درباره خودت احساس نامطلوبی داشته باشی نشست و برخاست مکن
نکوشید رفتار نابجای افراد را توجیه کنید
باآنان که از خودت نامتعادلترند معاشر مباش
همه روزهای عمرت به جسمت اعتماد کن (ذهنت به تو خیانت نکند)
همواره مجازی “نه” بگویی ، نظرت را تغییر دهی و احساس واقعی ات را بیان کنی
آنچه به خود روا مداری به دیگران روا مدار
نباید بیش از توانت ایثار کنی
آنچه دیگران درباره ات می اندیشند چندان اهمیت ندارد
هر جا که هستی ضیافت آنجاست
همه روزهای عمرت باید خود را تحسین کنی
منبع : کتاب دکترکاترین کاردیناللطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون