ده فرمان برای حرمت بخشیدن به خویشتن

با آنان که موجب می شوند درباره خودت احساس نامطلوبی داشته باشی نشست و برخاست مکن
نکوشيد رفتار نابجای افراد را توجيه کنيد
باآنان که از خودت نامتعادلترند معاشر مباش
همه روزهای عمرت به جسمت اعتماد کن (ذهنت به تو خيانت نکند)
همواره مجازی “نه” بگويي ، نظرت را تغيير دهی و احساس واقعی ات را بيان کنی
آنچه به خود روا مداری به ديگران روا مدار
نبايد بيش از توانت ايثار کنی
آنچه ديگران درباره ات می انديشند چندان اهميت ندارد
هر جا که هستی ضيافت آنجاست
همه روزهای عمرت بايد خود را تحسين کنی
منبع : کتاب دکترکاترين کاردينال

2 نظر درباره “ده فرمان برای حرمت بخشیدن به خویشتن” داده شده است.

 1. خسروبیگی گفته :

  در یک حدیث از یکی از امامان آمده که آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند

  [پاسخ]

 2. تویی که نمی شناختمت گفته :

  در جایی یکی می گفت
  که زندگی تمامش ریسک ، خوابیدن و بیدار شدن و خوردن و ذاشتن هم صحبت خوب ….

  [پاسخ]

نظر بدهید