دوستی

کسی را برای دوستی انتخاب کن که قلبش آنقدر بزرگ باشه که نخوای برای جا گرفتن داخلش خودتو کوچیک کنیلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون