یک دوست خوب

یک دوست خوب کسی است که:
شما را همان جوری که هستید بپذیره، شما را باور کنه و به شما اعتقاد داشته باشه ، هرگز شما را در سختیها رها نکنه،اشتباهات شما را فراموش کنه و همیشه بخشنده باشه ، برای دوستی با شما شروط نگذاره ،به شمادر مشکلات کمک کنه و همراه شما باشه ،زندگی را برای شما متفاوت کنه و در مورد شما بدون دلیل قضاوت نکنه ، شما را حمایت کنه ،روح شما را متعالی کنه ، به شما چیزهای خوب یاد بده، با شما صادق باشه ، حرف دل شما را بشنوه و شما را درک کنه ، در کنار شما باشه نه در مقابل شما ، چیزهایی که شما قادر به درک اون نیستید را برای شما شرح بده و روشن کنه ،شما را به راستی و حقیقت سوق بده و از پلیدی و سیاهی دور کنه. اگه خواستید بقیه اش را شما بگوییدلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون