یک دوست خوب

مقاله بعدی را بخوانید:

"زندگی و …"

مقاله قبلی را بخوانید:

"You should never do anything wrong"

یک دوست خوب

درعمومی | بدون دیدگاه

يک دوست خوب کسی است که:
شما را همان جوری که هستید بپذیره، شما را باور کنه و به شما اعتقاد داشته باشه ، هرگز شما را در سختیها رها نکنه،اشتباهات شما را فراموش کنه و همیشه بخشنده باشه ، برای دوستی با شما شروط نگذاره ،به شمادر مشکلات کمک کنه و همراه شما باشه ،زندگی را برای شما متفاوت کنه و در مورد شما بدون دلیل قضاوت نکنه ، شما را حمایت کنه ،روح شما را متعالی کنه ، به شما چیزهای خوب یاد بده، با شما صادق باشه ، حرف دل شما را بشنوه و شما را درک کنه ، در کنار شما باشه نه در مقابل شما ، چیزهایی که شما قادر به درک اون نیستید را برای شما شرح بده و روشن کنه ،شما را به راستی و حقیقت سوق بده و از پلیدی و سیاهی دور کنه. اگه خواستید بقیه اش را شما بگویید

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow