زندگی

همه ما در این راه رهگذریم . معنی زندگی چیست ؟آیا زندگی با تلخی ها و خوشی هایش زندگی می شود. شاید معنی آن در دادن گل سرخی باشد به دلی خسته ، قدم نهادن کودکی نوزاد به این دنیا، مرگ یک پدر ، سلام یک عاشق به معشوقه اش ، فریاد کودکی در باد ، گریه کودکی برای تکه نان ، دیوار خیس وگلی یک خانه ، پنجره چوبی به سمت خیابان ، دست های ترک خورده یک پیرمرد ، برگهای زرد شمعدانی ، عطر شاخه ای گل یاس بوی خاک وقت باران براستی معنی زندگی را که می داند….لطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون