زندگی

مقاله بعدی را بخوانید:

"نیمه من"

مقاله قبلی را بخوانید:

"خداحافظ"

زندگی

درعمومی | بدون دیدگاه

همه ما در این راه رهگذریم . معنی زندگی چیست ؟آیا زندگی با تلخی ها و خوشی هایش زندگی می شود. شاید معنی آن در دادن گل سرخی باشد به دلی خسته ، قدم نهادن کودکی نوزاد به این دنیا، مرگ یک پدر ، سلام یک عاشق به معشوقه اش ، فریاد کودکی در باد ، گریه کودکی برای تکه نان ، دیوار خیس وگلی یک خانه ، پنجره چوبی به سمت خیابان ، دست های ترک خورده یک پیرمرد ، برگهای زرد شمعدانی ، عطر شاخه ای گل یاس بوی خاک وقت باران براستی معنی زندگی را که می داند….

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow