آسیاب بادی

باد که می وزد بعضی در مقابل آن دیوار می سازند و بعضی آسیاب بادی.لطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون