خدایا! چرا من؟

این ورزشکار خارجی سخن نغزی گفته است:

 

ShowLetter111.jpg


لطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون