مردان بزرگ سخنان بزرگ

هر انسانی خودش را از هر چیز کمتر می شناسد و خود شناسی برای انسان کاری بسیار دشوار است .سیسرون
شناخته ترین چیز یعنی انسان برای انسان ناشناخته ترین چیزهاست .
بدنهای ما باغهای هستند که مغز و اراده های ما باغبانهای آنهایند یا آنها را بی حاصل نگه دارید و یا با سعی و تلاش بارورشان سازید .شکسپیر
هر آدمی سازنده سرنوشت خویش است .سالوست
اعتماد به خود نخستین شرط برای پذیرفتن مسئولیت های بزرگ است .
سیموئل جانسون
بی اعتمادی به خویشتن , علت بسیاری از ناکامیهای ماست .بووی
دشواریهاچیزهایی هستند که نشان می دهند انسانها چیستند .اپیکتتوس فیلسوفلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون