مردان بزرگ سخنان بزرگ

مقاله بعدی را بخوانید:

"به پایان رسیدیم نکردیم آغاز"

مقاله قبلی را بخوانید:

"Love…"

مردان بزرگ سخنان بزرگ

درعمومی | بدون دیدگاه

هر انسانی خودش را از هر چیز کمتر می شناسد و خود شناسی برای انسان کاری بسیار دشوار است .سیسرون
شناخته ترین چیز یعنی انسان برای انسان ناشناخته ترین چیزهاست .
بدنهای ما باغهای هستند که مغز و اراده های ما باغبانهای آنهایند یا آنها را بی حاصل نگه دارید و یا با سعی و تلاش بارورشان سازید .شکسپیر
هر آدمی سازنده سرنوشت خویش است .سالوست
اعتماد به خود نخستین شرط برای پذیرفتن مسئولیت های بزرگ است .
سیموئل جانسون
بی اعتمادی به خویشتن , علت بسیاری از ناکامیهای ماست .بووی
دشواریهاچیزهایی هستند که نشان می دهند انسانها چیستند .اپیکتتوس فیلسوف

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow