یاس کبود

مقاله بعدی را بخوانید:

"الهی"

مقاله قبلی را بخوانید:

"حسرت خیس"

یاس کبود

درعمومی | بدون دیدگاه

ای بود و نبود و من ای یاس کبود من زهرا زهرا
با غم شدم قریب بیچاره ام ببین زهرا زهرا
هستم از داغت غمین خیز از جا و ببین
تا کنار قبر تو بارها خوردم زمین
بار دیگر از فدک خورده زخم من نمک
فاطمه دستی برار کن به این خسته کمک
ای عزیز خون جگر . ز آتش و دیوار و در
تو نگفتی با علی . لب گشا گو با پدر
ای بود و نبود من . ای یاس کبودمن زهرا زهرا
با غم شدم قريب بيچاره ام ببين زهرا زهرا

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow