چه روزگاری داشتیم

مقاله بعدی را بخوانید:

"رمضان"

مقاله قبلی را بخوانید:

"گذر عمر"

چه روزگاری داشتیم

درعمومی | بدون دیدگاه

سکوت خیس باغچه ،روشنی و سیاهی
یه حوض بارون زده با دو تا بچه ماهی
تو دستایی که عشق تنها نذاشته بودند
تو گلدونها هزار تا ستاره کاشته بودند
دو تا ماهی مثل باد وزنده بودند
مثل من و تو انگار دو تا پرنده بودند
یاد می آد من و تو قول و قراری داشتیم
چه روزگار ،چه روزگار،چه روزگاری داشتیم

پس چی شد اون باغ پر از جوانه
کی می خواد این ترانه را بخونه
زندگیمون یه خط منحنی بود
اون روزهای خوش همه رفتنی بود
دست من از دست تو بی نصیبه
حوضی که ماهی نداره غریبه
یاد می آد من و تو قول و قراری داشتیم
چه روزگار ،چه روزگار،چه روزگاری داشتیم

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow