سفر ریاست محترم جمهور به اراک

مقاله بعدی را بخوانید:

"اراکیها ،رتبه اول در همه جا"

مقاله قبلی را بخوانید:

"مزاحمت های خیابانی"

سفر ریاست محترم جمهور به اراک

درعمومی | بدون دیدگاه

اعلام سفر رياست محترم جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد به استان مرکزی و مخصوصا شهر اراک باعث شده تا اوضاع شهراراک تا حدودی بهبود پيدا کنه اين درحالی است که خيابانها و مدخل ورودی شهر که از وضعيت نامناسبی برخوردار بود آسفالت شده و حال و رنگ تازه ای پيدا کرده ،آذين بندی خيابان ها و معابر ، ساماندهی پروژه های در دست اقدام ، تعريض خيابانها و …در بافت شهراز مواردی که زياد به چشم می خوره اميدوارم سفر ايشون و همراهانشون با خير و برکت مضاعف تری برای استان و شهر اراک به انجام برسه به قول يکی از دوستان که می گفت در کليه نقاط سيستم کشور ما نياز به ناظر و بحث نظارت به چشم می خوره و اگر نباشه ظاهرا کارها به خوبی پيش نمی ره

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow