سفر ریاست محترم جمهور به اراک

اعلام سفر ریاست محترم جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد به استان مرکزی و مخصوصا شهر اراک باعث شده تا اوضاع شهراراک تا حدودی بهبود پیدا کنه این درحالی است که خیابانها و مدخل ورودی شهر که از وضعیت نامناسبی برخوردار بود آسفالت شده و حال و رنگ تازه ای پیدا کرده ،آذین بندی خیابان ها و معابر ، ساماندهی پروژه های در دست اقدام ، تعریض خیابانها و …در بافت شهراز مواردی که زیاد به چشم می خوره امیدوارم سفر ایشون و همراهانشون با خیر و برکت مضاعف تری برای استان و شهر اراک به انجام برسه به قول یکی از دوستان که می گفت در کلیه نقاط سیستم کشور ما نیاز به ناظر و بحث نظارت به چشم می خوره و اگر نباشه ظاهرا کارها به خوبی پیش نمی رهلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون