زندگی و …

زندگی را درحین اینکه جدی می گیرید ،جدی نگیرید این باعث می شه که زنده بمانید
زندگی مانند یک طوماره بلند و مفید
زندگی سخت است اما در مقایسه با چه
زندگی پر از ناامیدی است و ما پر از زندگی
خوب بخورید ، عبادت کنید ،بپوشید،و زندگی پاک داشته باشید و از مرگ نهراسید چون می میرید دیر یا زود
طوری زندگی کنیم که در عین پاکی حسرت روزهایی که مهمان این دنیا بودیم را نخوریم از زندگی به بهترین نحو استفاده کنیم البته طوری که بتوانیم نسبت به اعمال این دنیا جوابگو باشیم
مرگ پایان یک تجربه است . تجربه ای در این دنیا و آغاز یک تجربه دیگر
اگه دیدید که از مرگ می ترسید بدونید که باید بیشتر به تذهیب خودتون بپردازید همیشه به آمرزش خداوند امیدوار باشید
امروز آخرین روز زندگی برخی از ما بوده پس بیایید برای آمرزش اونهایی که از پیش ما رفتند دعا کنیم
از خدا برای من هم طلب مغفرت کنید البته اگه وقت کردیدلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون