چند ایرانی موفق

نگاهی به فایل ضمیمه بیندازید. چند ایرانی در کشورهای خارجی!

IRANIAN, in foreign contry.docلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون