الهی

مقاله بعدی را بخوانید:

"راز خوشبختی"

مقاله قبلی را بخوانید:

"یاس کبود"

الهی

درعمومی | بدون دیدگاه

هرچه ما گنهکاریم تو غفاری هر چه ما زشتکاریم تو ستاری
در الهیت یکتایی و در احدیت بی همتایی
متحد به کبریایی ، مایه هر بینوا و پناه هر گدایی
همه را خدایی….
هر چه مرا از دنیا نصیب است به کافران ده
و آنچه مرا از عقبی نصیب به مومنان . مرا در این جهان یاد و نام تو بس است
و در آن جهان دیدار و سلام تو بس
الهی ضعیفم خواندی و چنین است . هر چه از من آید در خور این است
ضعیفم خواندی و چنانم مگذار در پیش خود بمانم
اگر مجرمیم مسلمانیم و اگر بد کرده ایم پشیمان
اگر ما رابسوزی ، سزای آنیم و اگر بیامرزی به جای آن
الهی طاعت فرمودی و توفیق بازداشتی . ای دیر خشم و زود آشتی آخر مرا در فراق بگذاشتی
خدایا گرفتار آن دردم که تو دوای آنی و در آرزوی آن سوزم که تو سرانجام آنی
بنده آن ثنایم که تو سزای آنی . من در تو چه دانم تو دانی . تو آنی که خود گفتی و چنان که گفتی آن

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow