راز خوشبختی

برگرفته از متن چینی تانتارا توتم :

به آدمها بیشتر از اون چیزی که انتظار دارند بده و با خوشروئی انجام بده با یک نفر ازدواج کن که تو با اون از خودت با لذت صحبت کنی. وقتی پیر شدی این خصوصیت از همه چیز مهمتر است .

هر چیزی را باور نکن . با پشتکار زحمت بکش و هر اندازه که لازم است بخواب .

وقتی که به کسی می گویی که تو را دوستت دارم منظورت هم همان باشد .

وقتی به کسی می گویی متاسفم در چشمهای او نگاه نکن . حداقل شش ماه قبل از اینکه ازدواج کنی نامزد باش .

به عشق از نگاه اول معتقد باشد .

هرگز به آرزوی های دیگران نخند . آنانی که آرزو ندارند هیچ ندارند .عمیق و باگرمی عاشق باش . ممکن است که قلبت بشکند ولی این تنها راه زندگی کامل است.

در هنگاه سوء تفاهم منصفانه مجادله کن و لطفا توهین مکن . افراد را از روی خانواده آنها نسنج . آهسته صحبت کن و سریع فکر کن .

وقتی کسی از تو سوالی پرسید که نمی خواهی جواب آن را بدهی اول تبسم کن و بعد بپرس چرا می خواهی این را بدانی؟

در نظر داشته باش که عشق و موفقیت بزرگ در گرو ریسک بزرگ است . وقتی عطسه کسی را می شنوی بگو سلامت باشی .

وقتی از کسی شکست خوردی از آن شکست درس بگیر .

به چیز مهم یادت نرود : احترام و عزت به خود ، احترام به دیگران ، مسئولیت در برابر تمامی اعمالت

هرگز اجازه نده یک دعوای کوچک دوستی بزرگی را خدشه دار کند . وقتی متوجه اشتباهت شدی آن را به سرعت درست کن .

وقتی گوشی تلفن را برمی داری لبخند بزن شخص پشت تلفن از صدایت متوجه می شود .

زمانی را هم با خودت سپری کن .لطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون