گذر عمر

ثانیه ها دقیقه ها را می سازند
و دقیقه ها ساعت ها را
ساعت، روز، ماه و سال
همه برای آنند که به ما بگوید
چقدر از عمرت گذشت
امروز صبح که داشتم می رفتم اداره با دیدن بچه هایی که دست پدر و مادراشون را گرفته بودند یاد روزهای بچگی خودم افتادم ، وقتی صبح زود بیدار می شدم سفره صبحانه برپا بود و رادیو روشن ، گوینده رادیو کلی قربون صدقه دانش آموزها می رفت و کلی از مزایای فراگیری علم و تحصیل و اینجور حرفها می گفت . چه روزهای قشنگی بود ، لباسهای نو ، رد شدن از زیر قرآن ، بوی اسپند دود، … چه زود گذشت یادش بخیرلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون