آسان و سخت

بدبودن آسان ……………خوب بودن سخت
باختن زندگی آسان……………بردن زندگی سخت
صحبت کردن آسان………….عمل کردن سخت
نصیحت کردن آسان………نصیحت پذيرفتن سخت
ماندن آسان………….راهی شدن سخت
کمک گرفتن آسان ………..کمک کردن سخت
رویا پردازی آسان…………….تفکر و انديشیدن سخت
دروغ گفتن آسان………………صادق بودن سخت
صحبت کردن در رابطه با خدا آسان…………..خدایی شدن سخت
کینه ورزی آسان………….محبت و عشق ورزیدن سخت
گفتن یک راز آسان……………نگهداشتن یک راز سخت
ولخرجی آسان………………..پس انداز کردن سخت
شک و تردید آسان…………………ایمان و اعتقاد سخت
خنده کردن به دیگران آسان…………..گریه کردن برای دیگران سخت
انتقادکردن آسان………………….انتقاد پذيرفتن سخت
گناه کردن آسان……………..توبه کردن سخت
غرور ورزیدن آسان…………….فروتنی سخت
آشفته بودن آسان …………..پاکيزه بودن سخت
ویرانی و تخریب و جنگ آسان…………صلح و دوستی و آبادانی سخت
روزه خواری آسان ………………روزه گرفتن سخت
نگاه داشتن دوست آسان……………از دست دادن دوست سخت
از دست دادن دوست آسان ……………نگه داشتن دوست سخت
شیطانی بودن آسان…………….خدایی شدن سخت
مردن آسان……………..زنده بودن سخت

سعی کنیم همه اعمالمان بوی زندگی دهد

یک نظر درباره “آسان و سخت” داده شده است.

 1. كوروش گفته :

  درود بر شما
  من هم اراكي هستم و سايت “راه كوروش” را به هدف شناساندن تاريخ و تمدن ايران به صاحبان اصلي اين تمدن و تاريخ ايجاد كرده ام. با تبادل لينك موافقيد يا نه؟
  حتما سري بزنيد.
  بدرود.

  [پاسخ]

نظر بدهید