به سراغم اگر می ایی…

به سراغم اگر می ایی

نرم و اهسته بیا
مبا دا که قدمهایت، بنفشه های دردهای مرا لگد مال کنند
به سراغم اگر می ایی اشکهایم را نبین وصدای خراش دردهایم را نشنو
چرا که خندههایت ، یخهای غصه هایم را شلاغ می زنند
به سراغم اگر می ایی بدون انتظار بیا
چرا که تنهاییم
همه چیز را خواهد برد

3.jpgلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون