عبور از موانع

امروز تصميم گرفتم اين لينک تقديم کنم به همه کسانی که با سعی و تلاش از موانعی که توسط شهرداری و مديريت محترم راهنمايي و رانندگی شهرمون که درجهت کنترل امور ترافيکی و راهنمايي عابرين به خطوط عابر پياده بر اساس نقشه های استراتژيک طراحی شده ، عبور می کنند .افرادی که برای رد نشدن از پل مخصوص عابر پياده و، خطوط مخصوص عابرين و … از جان خود گذشته و جان به کف با انجام حرکات آکروباتيک در جهت رسيدن به آن طرف خيابانها و معابر تلاش می کنند خوب هرچی باشه اين يک ورزش مفرح هست که برای سلامتی بسيار مفيده

نظر بدهید