نصیحت لقمان به فرزند

مقاله بعدی را بخوانید:

"Love…"

مقاله قبلی را بخوانید:

"Eyes & Tears"

نصیحت لقمان به فرزند

درعمومی | بدون دیدگاه

دو چيز را همواره فراموش مکن : اول خدا و دوم مرگ را

دو چیز را همواره فراموش کن : اول نیکی که به کسی می کنی و دوم بدی که کسی به تو می کند

و چهار چیز را در خود نگهدار :

اول وارد مجلسی شدی زبان را

دوم بر سر سفره ای نشسته ای شکم را

سوم بر سر نماز ایستاده ای دل را

و چهارم در منزل کسی وارد شدی چشم را

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow