هنوز هم …

مقاله بعدی را بخوانید:

"بابا آب داد"

مقاله قبلی را بخوانید:

"flash"

هنوز هم …

درعمومی | بدون دیدگاه

ساعتی از عاشقی
سالی از  انتظار
عادتی  از مهر
سکوتی از حیا
دستی تا آسمان
امیدی به معبود
اشکی از غم
دلی شکسته
هنوز هم جمعه ها برایم رنگ تو را دارد…

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow