هنوز هم …

ساعتی از عاشقی
سالی از  انتظار
عادتی  از مهر
سکوتی از حیا
دستی تا آسمان
امیدی به معبود
اشکی از غم
دلی شکسته
هنوز هم جمعه ها برایم رنگ تو را دارد…

نظر بدهید