فلسفه عشق

ای همه از تو بودنم بهانه سرودنم
ای ز تو در تو گم شده بودنم و نبودنم
از تو به تو رها شدم با غمت اشنا شدم
سرود من سرود توست بودن من ز بود توست
عشق تو و ترانه تو نغمه عاشقانه تو
راز منو نیاز من بانی سوز و ساز من

نام تو در وجود من بسته به تار و پود من
امید زنده بودنم تمامی سرود من
پرنده را خسته نکن فکر در بسته نکن
تو قصه شکفتنی فلسفه عشق منی
عشق تو و ترانه تو نغمه عاشقانه ت

نظر بدهید