چگونه شاد و جوان بمانیم ؟

اول اینکه اعداد اضافی را از ذهن خودمان دور بیندازیم مثل سن ، وزن ، میزان چربی و …
ثانیا اینکه با افراد خوش روی و بشاش معاشرت کنیم
به دنبال یک حرفه یا صنعت و هنر باشیم این باعث می شه که مغز ما معطل و تنبل نمونه
از چیزهای خیلی ساده لذت ببریم و زندگی را تا حد ممکن سخت نگیریم
سعی کنیم لبخند بزنیم و بخندیم تاحد ممکن زیاد و بلند اگر دوست و دوستانی داریم که با اونها شادیم سعی کنیم اکثر اوقات فراغتمون را با اونها سپری کنیم
سعی کنیم تا اونجا که ممکنه در مقابل سختی ها و مصائب تحمل داشته باشیمو بدونیم که زندگی تا زمانی ادامه داره که ما زنده هستیم و واقعا زندگی می کنیم
سعی کنید با چیزهایی که دوستشون دارید خودتون را مشغول کنید مسئلا خانواده
و درنهایت عبادت که اگر دراون اولید حفظش کنید اگر ضعیف هستید تقویتش کنید ولی هرگز ترکش نکنید و سعی کنید در حفظش از دیگران کمک بگیرید
و بالاخره سفر کنید تا اونجا که می توانیدلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون