عشق،توانگری،موفقیت

برگرفته از یک داستان کوتاه انگلیسی

روزی زنی از منزلش بیرون آمد و دید سه نفر پیرمرد با ریش های سفید در مقابل حیاط منزلش نشسته اند . زن اونها را نشناخت اما با این حال احساس کرد که اونها گرسنه هستند و به خاطر همین مسئله به اونها تعارف کرد تا داخل منزل بشوند
یکی از مردها جواب داد که آیا همسر شما داخل منزل هست یاخیر
زن پاسخ داد که همسرم داخل منزل نیست و بیرونه
آنها پاسخ دادند که نمی توانند وارد منزل شوند تا اینکه همسرتون مراجعت کنه
غروب شد ، وقتی که مرد خانه بازگشت از زن پرسید که چه اتفاقاتی به وجود اومده و زن موضوع را برای او شرح داد
بعد زن دوباره بیرون از منزل رفت و به آن سه پیرمرد که هنوز در جلوی حیاط منزل نشسته بودند تعارف کرد تا بواسطه آمدن همسرش وارد منزل شوند
یکی از آن سه پیرمرد پاسخ داد که ما نمی توانیم هر سه همزمان وارد منزل شویم او به دوستانش اشاره کرد که او توانگری و ثروته دیگری موفقیت و من عشق هستم اکنون تو به داخل منزل برو و پس از مشورت کردن با همسرت بگو که کدام یک از ما وارد منزل شویم
زن داخل منزل شد و به شوهرش گفت که چه شنیده و شوهر نیز از فرط خوشحالی از خود بی خود شد و گفت چه خوب من میگم که اول توانگری و ثروت بیاد تا زندگی ما را در خودش غرق کنه
زن مخالفت کرد و گفت عزیزم چرا از موفقیت دعوت نکنیم
عروس خانواده در حال گوش دادن حرفهای اونها در گوشه ای از خانه بود او خودش را داخل بحث کرد و گفت چرا از عشق دعوت نکنیم که خونه ما را مملوء از خودش نکنه
شوهر زن گفت بهتره به عقیده عروس توجه کنیم و از عشق دعوت کنیم که وارد منزل ما بشه
زن به بیرون از خانه رفت و خطاب به آن سه مرد گفت که کدام یک از شما عشق هستید لطفا وارد منزل ما بشوید
عشق بلند شد و شروع کرد به قدم زدن به سمت جلوی درب منزل . دونفر دیگر نیز به دنبال او بلند شدند و راه افتادند . زن تعجب کرد و به ثروت و موفقیت گفت من تنها از عشق دعوت کردم چرا شما درحال داخل شدن هستید
یکی از آن دو پیرمرد پاسخ داد اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت کرده بودید دونفر از ما مجبور بودند که بیرون از منزل بمانند اما زمانی که شما عشق را دعوت کردید ما هم باید داخل شویم چرا که هر جایی که عشق و محبت باشد از پس آن موفقیت و توانگری و ثروت خواهد بودلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون