خدا و انسان

مقاله بعدی را بخوانید:

"You should never do anything wrong"

مقاله قبلی را بخوانید:

"قرن امروز ما"

خدا و انسان

درعمومی | بدون دیدگاه

انسان : خدایا “میلیارد ها تومان” برای شما چقدر است ؟
خدا : به اندازه یک “سکه”
انسان : و “میلیونها سال” برای شما چقدر است ؟
خدا : به اندازه “یک ثانیه”
انسان : خدایا می تونم یک سکه داشته باشم !
خدا : صبر کن ، فقط یک ثانیه

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow