همه چیز برای تو

بیا جهان رو تقسیم کنیم آسمون برای تو ستاره ها برای من ، دریا برای تو موجها برای من ، خورشید برای تو نور برای من ….همه چیز مال تو ، تو مال منلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون