نکته

نگاه از گذشته برگیر وبر آن غبطه مخور،چراکه از دست رفته.در غم آینده نیز مباش،چراکه هنوز فرا نرسیده است،زندگی را در همین لحظه بگذران،وآن را چنان زیبا بیافرین که ارزش بیاد ماندن را داشته باشد.
آیدا اسکات تایلورلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون