آسمانی باش

دریای بزرگ یا جوی کوچک آب . فرقی نمی کنه زلال که باشی آسمان در توستلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون