یک روز زمستانی

امروز اولين روز زمستاني البته اونم از نوع پربرفش توي اراك بود روزهاي قبلي برف چست و چابكي اومده بود و اما برف امروز و ديشب اساسي زمين رو سفيد پوش كرد . راستش بعضي اوقات كه مزايا و معايب بارش برف را با هم مقايسه مي كنم مي بينم معايبش از مزاياش بيشتر ، خيابانهاي يخ زده و هواي سرد ،شكستن دست و پاي مردم و افراد سالخورده بيشتر،آب گرفتگي و پاشيدن آب برف آب شده به هيكل آدم ها بر اثر رانندگي برخي از رانندگان محترم و هزار و يك عيب ديگه … البته توي كشور هاي خارجي اين معايب كمتره و مردم واقعا از بارش برف لذت مي برن.اما يك چيز برف را از بچگي خيلي دوست داشتم اونم ردپاي انسانها روي برف و سفيد پوش شدن درختها . راستش بعضي اوقات فكر مي كنم اين عمر عجب سريع مي گذره هيچوقت دوراني را كه با بچه ها گوله برف بازي مي كرديم يادم نمي ره يا اون زماني كه بابا براي ما آدم برفي و … درست مي كرد . عجيب از دوران بچگي دور شديم . تقصير اين زندگي صنعتي و روتين امروزيه .بعضي اوقات حسرت اون دوران را مي خورم .ولي عجب برف قشنگيه ها

نظر بدهید