از سر دلتنگی

مقاله بعدی را بخوانید:

"Because You Loved Me"

مقاله قبلی را بخوانید:

"چنین و چنان"

از سر دلتنگی

درعمومی | بدون دیدگاه

می توان بر ورقه ای سپید ، نقشی کمرنگ از زندگی کشید نقشی از یک حباب توخالی که در گذر باد محو و نابود می شود . می توان بر دیواری پر از خط های کج و معوج یک زندگی و یک عمر از دست رفته را با چارچوبی شطرنج وار به تصویر کشید . می توان باور کرد که پرنده های مهاجر دگر بار به آشیانه باز می گردند . می توان صدای آواز چکاوک را از پس ویرانه ای شنید و زوج پرستوی کوچکی را دید که بر بلندای یک صنوبر ، آشیانه ساخته اند آری، می توان همچنان عاشق بود و با وجود زنگارهای سیاه دل ، می توان باز دفتر کهنه دلباختگی را با همه پوسیدگیش ورق زد

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow