بابا آب داد

بابا آب داد.

بابا بادام داد.

آب – اسب – داس – آمد – بابا آمد.

آ ا ب د م س

داماد آمد.

بابا با اسب آمد.

توضیح مصطفی: بنویس من اینها را خودم تایپ کردم.لطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون