داستان اسطیری عشق

زمانی که دل مشغولی موجودی را بنا کرد آن موجود ۴ دست و ۴ پا داشت . بعد از مدتی توانمند شد و برای خدایان قربانی نمی کرد شمشیر ازلی به خدای صانع دادند تا او را به دو نیم کند او نیز آن کرد به طوری که نیمی در شرق و نیمی در غرب افتاد و گرد و خاکی بلند شد وقتی گرد و خاک فروکش نمود دو نیمه همدیگر را گم کرده بودند سقراط فیلسوف گفته بود که زخم ناف انسان همان زخم شمشیر ازلی است و معتقد بود که نیم ها می گردند تا یکدیگر را بیابند به نظرم رسید اینو بگم که اگه می بینید یک نفر چند تا زن میگیره و طلاق می ده یا ازش جدا می شه دلیلش اینه که این نیمه از آن کس دیگری است پس از این موضوع نتیجه میگیریم که نیمه خود را پیدا کنیم نیمه ای که ما راکامل کنه .برو نیمه خوت پیدا کن به نیمه دیگران چه کار داریلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون