پیک شادی

پریروز عصر ساعت ۴ پیک هامون را دادند و دیگر تا سیزده بدر مدرسه نمیریم. من چند صفحه از پیکم را نوشتم. این چیزها را هم خودم تایپ کردم.


او

امروز “او” یاد گرفتم. حالا صداهایی که یاد گرفتم خودم تایپ می کنم: او – و – دو – مو – دود – سو


بابا آب داد

بابا آب داد. بابا بادام داد. آب – اسب – داس – آمد – بابا آمد. آ ا ب د م س داماد آمد. بابا با اسب آمد. توضیح مصطفی: بنویس من اینها را خودم تایپ کردم.


نقاشی ۲

این اولین نقاشی منه که با کامپیوتربرای وبلاگ کشیدم.


نقاشی ۱


اولین پست مصطفی

من یاد گرفتم اسمم را بنویسم. توضیح: امروز داشتم به مجتبی می گفتم که وبلاگنویسی را جدی تر بگیره که مصطفی گفت بابا من هم میخوام مطلب بنویسم. تصمیم گرفتیم تا زمانی که خودش بتونه بنویسه گفته هاشو من بنویسم! ضمنا مصطفی تازه رفته کلاس اول ابتدایی در مدرسه استقلال شهر صنعتی اراک.