آرزوهای فراموش شده!

– مردمانی که آرزو و هدف دارند، فقر نمی شناسند زیرا شخص به اندازه هدفهایش ثروتمند است.

– آرزوهاتو یه جا یادداشت کن و یکی یکی از خدا بخواه. خدا یادش نمی ره، ولی تو یادت میره که چیزی که امروز داری آرزوی دیروزت بود.

– از آنهایی که برای دعای باران به بیابان می روند، آنهایی که چتر به همراه می برند به رحمت خدا یقین دارند.

– در بیکرانه هستی ۲ چیز افسونم می کند، آبی آسمان که می بینم و میدانم که نیست و خدایی را که نمی بینم و میدانم که هست.

– ما همان چیزی هستیم که باور داریم و همان می شویم که انتظار داریم، انتخاب با ماست.لطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون