قرن امروز ما

ارتباط ما……………… بی سیم
لباس ما………………. بی پارچه
آشپزی ما……………….بی آتش
روزگار ما………………..بی کار
غذای ما………………..بی چربی
کار ما………………….بی اثر و بی نتیجه
رفتار ما……………………بی بها
روابط ما…………………..بی عشق.
گرایش ما……………………..بی دقت
احساس ما ………………….بی عاطفه
سیاست ما………………..بی شرمانه
تحصیلات ما………………..بی ارزش
حماقت ما……………بی شمار
ظلم ما………………….بی پایان
استدلال ما ………………….بی اساس
روسای ما………………..بی تجربه
مخارج ما……………….بی پولی
دنیای ما……………………..بی آینده
آخرت ما…………….شرمنده

یک نظر درباره “قرن امروز ما” داده شده است.

  1. خسروبیگی گفته :

    جالب بود ولی خیلی هم بد بین نباید باشیم

    [پاسخ]

نظر بدهید