قرن امروز ما

ارتباط ما……………… بی سیم
لباس ما………………. بی پارچه
آشپزی ما……………….بی آتش
روزگار ما………………..بی کار
غذای ما………………..بی چربی
کار ما………………….بی اثر و بی نتیجه
رفتار ما……………………بی بها
روابط ما…………………..بی عشق.
گرایش ما……………………..بی دقت
احساس ما ………………….بی عاطفه
سیاست ما………………..بی شرمانه
تحصیلات ما………………..بی ارزش
حماقت ما……………بی شمار
ظلم ما………………….بی پایان
استدلال ما ………………….بی اساس
روسای ما………………..بی تجربه
مخارج ما……………….بی پولی
دنیای ما……………………..بی آینده
آخرت ما…………….شرمندهلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون