قرن امروز ما

مقاله بعدی را بخوانید:

"خدا و انسان"

مقاله قبلی را بخوانید:

"پنج دقیقه بیشتر"

قرن امروز ما

درعمومی | یک دیدگاه

ارتباط ما……………… بی سیم
لباس ما………………. بی پارچه
آشپزی ما……………….بی آتش
روزگار ما………………..بی کار
غذای ما………………..بی چربی
کار ما………………….بی اثر و بی نتیجه
رفتار ما……………………بی بها
روابط ما…………………..بی عشق.
گرایش ما……………………..بی دقت
احساس ما ………………….بی عاطفه
سیاست ما………………..بی شرمانه
تحصیلات ما………………..بی ارزش
حماقت ما……………بی شمار
ظلم ما………………….بی پایان
استدلال ما ………………….بی اساس
روسای ما………………..بی تجربه
مخارج ما……………….بی پولی
دنیای ما……………………..بی آینده
آخرت ما…………….شرمنده

یک نظر "قرن امروز ما"

  • خسروبیگی

    • 13 شهریور 1385, 7:34

    جالب بود ولی خیلی هم بد بین نباید باشیم

    [پاسخ]

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow