داشتن دو چیز برای یک زندگی خوب

دو چیز را همیشه به یاد داشته باش : خدا و خانواده
دو چیز را همیشه دوست بدار : مردم و میهن
دو چیز را  همواره داشته باش :  فروتنی و سخاوت
درباره دو چیز همواره فکر کن : زندگی و آینده
دو چیز را همواره از خود دور کن : سستی و نفسانیت
همواره دوچیز را کنترل کن : زبان و خشم
همواره با دوچیز مشورت کن :قلب و ذهن
دو چیز را همواره خالص شمار : اندیشه و عمل
دو چیز را همواره آرزو کن : سلامتی و توانگری
دو چیز را  علنا اعلام و اظهار کن : برادری و آزادی
برای دو چیز زندگی کن :خدمت و عبادت
و برای دوچیز بمیر :عزت و شرافتلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون