ایمان

حضرت ابراهیم ایمان را اینگونه معرفی می کند :
جست زدن در تاریکی در حوضی که نمی دانید آب دارد یا نه
چه کسی می تواند این جمله را درک کند تا زمانی که به شناخت یقینی نرسیده باشدلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون