ایمان

مقاله بعدی را بخوانید:

"راز اعداد"

مقاله قبلی را بخوانید:

"داستان عشق و دیوانگی"

ایمان

درعمومی | بدون دیدگاه

حضرت ابراهيم ايمان را اينگونه معرفی می کند :
جست زدن در تاريکی در حوضی که نمی دانيد آب دارد يا نه
چه کسی می تواند اين جمله را درک کند تا زمانی که به شناخت يقينی نرسيده باشد

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow