عکس

با بسته شدن سايت فليکر امکانات يکسری از وبلاگها محدود تر شده و امکان گذاشتن عکس تو وبلاگ با استفاده از اين سايت وجود ندارد .. من موندم که مخابرات برای چه همچين سايتی رو می بنده که هيچ ارتباطی با مسائل ضد اخلاقی نداره ضمنا از هرچيزی هم می توان استفاده خوب کرد و هم بد بستگی به آدمش داره .اگه مخابرات بخواد همينطوری ادامه بده فکر نمی کنم ديگه سايتی بمونه البته من با کمک حميد رضا يک فکرايي برای وبلاگم کردم يک پلاگين که در صورتی که کار کنه میتونه جواب کار منو بده و میتونم به وبلاگ يک قسمت عکس نيز اضافه کنم تا چه شود …

نظر بدهید