زندگی

mother tresa برنده جایزه صلح نوبل سال ۱۹۷۹ و بنیانگذار سازمان خیریه محرومین اجتماعی و اقتصادی در مورد زندگی :
زندگی مانند یک فرصت است باید از هرلحظه آن استفاده نمود ، زیبا است باید آن را تحسین نمود ،مملو از سعادت و خوشبختی است باید آن را چشید ،مانند یک میدان مبارزه است باید به ملاقات آن رفت ،زندگی نشانه خدمت است باید آن را کامل نمود ،مانند یک بازی است باید باید درآن بازی کرد ، مانند یک پیمان و قرار داد است باید آن را به اتمام رسانید ، مملو از سوگ و غم است باید برآن چیره گشت، مانند یک نغمه و آهنگ است باید آن را نواخت،مانند یک میدان ستیز است باید آن را به جان پذیرفت، مانند یک مصیبت و فاجعه باید باآن روبرو شد و باید آن را به مبارزه طلبید ،زندگی مانند موفقیت است باید آن را ساخت و بوجود آورد، زندگی بسیار عزیز و شیرین است نباید آن را ویران کرد ، زندگی زندگی است باید برای آن ستیز کردلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون