به پایان رسیدیم نکردیم آغاز

ببخشای بر ما ای روشنگر عشق ، بر ما ببخشای . اگر روی پیراهن ما نشان عبور سحر نیست . اگر روی فرق صنوبر نشان فلق نیست . اگر صبح را به مهمانی کوچه دعوت نکرده ایم . نسیم صبحگاهی گیاهی را در زلف خود فکنده است و تا دشت بیقراریش می کشاند و ما کمتر از آن نسیم و در آن سوی دیوار بیمیم

به پایان رسیدیم نکردیم آغاز
فرو ریخت پرها نکردیم پروازلطفا نظرات تکمیلی خود را بنویسید. از توهین به اشخاص یا افکار و گروهها خودداری نمایید. نظرات حاوی توهین پس از ویرایش منتشر میشود. ممنون