راز خوشبختی

مقاله بعدی را بخوانید:

"Good Friends"

مقاله قبلی را بخوانید:

"پدر روزت مبارک"

راز خوشبختی

درعمومی | بدون دیدگاه

مردی روزی به دیگری رسید و گفت : “راز موفقیت شما چیست؟”
مرد پاسخ داد راز موفقیت در دو کلمه است “تصمیمات درست “.
مرد پرسید :”چطور انسانها می توانند تصمیمات درستی بگیرند؟
مرد دریک کلمه پاسخ داد :”تجربه”
و اینکه آدمها چگونه می توانند تجریه کسب کنند ؟
مرد در دو کلمه پاسخ داد :”تصمیمات اشتباه”.

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی موضوعی
آمار بازديد
Simple Slideshow