باران

شیشه پنجره را باران شست. از دل من اما …

چه کسی نقش تو را خواهد شست …

نظر بدهید